Darnói Kapós És Zamatos -Iskolakert

Darnózseli a Szigetköz szívében található település, melynek iskolája a Szigetköz Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. A községünk környékén, már a vaskorban is volt település, de Darnó és Zseli első írásos említése 1443-ból származik, a hédervári grófi család egyik oklevelében találkozhatunk velük. Akkori elnevezésük: Darnow és Selew, Seli. E nevek valószínűleg szláv eredetűek, s minden bizonnyal a lakosság fogalakozására utalnak (Darnow gyep, gyepes, gyepű-telep; Selew káposztás). Lakói pásztorkodással és káposztatermeléssel foglalkoztak. Géza fejedelem Héder és Wolfger testvéreknek adta szállásbirtokul a Szigetközt, nekik köszönhető a szigetközi települések kialakulása. A lakosság foglalkoztatásának mindenkor markáns meghatározója volt a mezőgazdaság. Ezt bizonyítja az intézményünkben megtekinthető Szigetközzel kapcsolatos állandó helytörténeti kiállításunk is. Az intézmény az idők során sok változáson ment keresztül és a hatalmas tankertből füves fás udvar alakult .

Az iskola a művészetoktatás- zeneiskola mellett a sport és egyéb szakkörök (pl: origami) keretében teszi érdekessé az itt tanuló gyermekek mindennapjait. Több pályázatnak köszönhetően a közelmúltban megújult tornacsarnok, az udvaron kialakított új sportpálya és az épület belső korszerűsítése is megvalósulhatott. Ez a nagyobb volumenű felújítás és az itt dolgozó lelkes szakemberek tettrekészségének köszönhető, hogy iskolánk egy új, a mai kor követelményeinek megfelelő, modern színteret biztosít az itt tanuló diákoknak arra, hogy tudásukat bővítsék. Pedagógusként azonban rá kellet jönnünk arra, hogy a mai kor gyermekeit nem lehet csupán a jól bevált technikákkal oktatni. A mai cselekvő , online generáció tudásvágya túltesz a tantermek adta lehetőségeken. Számunkra fontosak a hagyományaink, melyek közvetítése nevelési programunk egyik alappillérje. Számba kellett vennünk tehát azokat az értékeket, melyekre a mai kor gyermekének szüksége van ahhoz, hogy megfelelően fejlődhessen, egészséges, tettre kész gyermekké és felnőtté váljon.

A környezettudatosság eddig is kiemelt helyen szerepelt az iskola életében. Rendszeresen szerveztünk papírgyűjtéseket, szemétgyűjtő akciókhoz csatlakoztunk, palackokat préseltünk annak érdekében, hogy a gyermekek életének természetes velejárója legyen a természetvédelem. A megújulás és pályázatok segítségével az idei tanévben elterveztük, hogy újjáélesztjük iskolánk tankertjét, csatlakozunk az iskolakert hálózathoz, felvesszük a kapcsolatot helyi termelőkkel és a gyerekekkel megszerettetjük a konyhakert világát. A hagyományok újraéledése az aktív tanári kar és a lelkes gyerekeknek köszönhetően gyorsan halad. A projekt mozgatórugója a 7. osztály akik a technika tantárgyon belül, illetve napköziben ápolják majd az ágyásokat. A felsősök fizikai munkában nyújtanak segítséget, az alsósok a palántanevelés és a fűszernövények gondozásában lesznek segítségünkre.

A gyerekekkel kész tervet készítettünk, melyen megterveztük az ágyások helyét, számba vettük a meglévő erőforrásainkat, a lehetséges támogatóinkat. Letisztítottuk, karbantartottuk a meglévő régi szerszámokat. Át kellett gondolnunk azt is, hogy a meglévő lehetőségeinken túl, miket szeretnénk megvalósítani..

A szülői szervezet és a Diákönkormányzat támogatásának köszönhetően, illetve az iskolát támogató szervezetek és civilek szívesen álltak a régi tankert felélesztésének ügye mellé. 10 db fém keretet kaptunk, melyek kb 1m x 2 m méretűek. Egy fém csarnok felújításának maradék anyagát használták fel a nemes cél érdekében. A helyi termelők és szülők palántákat és magoncokat ajánlottak fel az ágyásokba. Célunk az, hogy egy olyan tankertet alakítsunk ki, melyben a növények felhasználására is sor kerülhet, nem csak kóstolás keretein belül, hanem akár mint alapanyag a rajz és technika órákhoz.

Gyógynövényeket ültettünk, melyhez előzetesen kis gyógynövény határozókat készítettünk. Megtanultuk azok felhasználhatóságát, beterveztük a gyógynövényszárító beszerzését, illetve egy újrapapír készítő készlet összegyűjtését. Virágok felhasználásával újra papírt fogunk készíteni, melyekből kis papírtárolót is hajtogatunk majd többek között. Ebben fogjuk árusítani a szárított gyógy és fűszernövényeinket. Pl: oregánót - Az oregánó gyógynövényes, kissé füstös és melengető íze hasonlít a majoranna és a kakukkfű ízére. A mediterrán fűszernövény különlegessége, hogy a szárított változatnak a frissen szedett levelekhez képest sokkal erősebb az íze- derül ki a gondosan elkészített gyermekmunkákból.

Az önkormányzat is aktívan besegít a tankert újjáélesztésében, termőföldet, gyümölcsfákat, karókat kaptunk tőlük. Régi fajták képviselői is megjelennek a csemeték között, mint például a Nyári fontos, vagy a Húsvéti rozmaring, melynek ápolására különös gondot fordítunk.


A kert kialakításában sok gyerek vett részt. Az osztállyal abban állapodtunk meg, hogy a gondozás nagy részben a 6. évfolyam feladata, de az elkészítés során bárki, akinek kedve van, csatlakozhat hozzánk. Hiszen a lehetőség mindenki előtt nyitva áll, de senkinek sem kötelező. A diákság nyitott az ilyesféle programokra és rengeteg munkát fektettek bele a projektbe.


A terveink szerint a járóréteg mulcsozva lesz, mely egy közeli fatelepen felhalmozódott és feleslegessé vált. A rovar és állatvédelem fontos számunkra így a közeljövőben odukkal, rovarhotellel és egyéb búvóhelyekkel fogjuk otthonossá tenni az állatok számára. A vetőmagok egy részét a helyi idősebb generációtól kaptuk , melyek között szerepelnek helyi és régebbi fajták is.

A kertben ültetett növények tervezését már elkezdtük, vitamintartalmukkal is sokat foglalkoztunk. B vitamin tartalmú növények - sóska, spenót, borsó és a bab is helyet kaptak a területen. A káposzta, mint a nagymúltú káposztatermelő falu egyik kincse is meg fog jelenni, a fejessaláta és paradicsom mellet. K vitamin tartalmuk támogatja a vérképzést és a kalcium csontokba való beépülését. C-vitamin tartalmú növényeink a saláta, paprika, feketeribizli, sóska az ellenállóképességünk növelése érdekében hasznos vitaminforrásaink. A káposzta, mint jelképünk nem csak nyersen, hanem a terveink szerint a helyi nyugdíjas klub bevonásával a tradicionális savanyítással is elkészítésre és savanyításra kerül majd.

Az iskolaalma maradékait és egyéb növényi részeket komposztálni fogunk, a menzán kapott műanyag joghurtos poharakba palántákat ültetünk, a tejes dobozokat felhasználva -palántaágyakat fogunk készíteni és az általunk előállított növénymagoncokat becsületkasszás "boltunkban" értékesíteni. A hagyományok megélése, a régi vetőmagok alkalmazása, a régi gyümölcsfajták termesztése az idősebb generáció tudásátadása mind azt szolgálja, hogy a diákjaink megtapasztalják munkájuk eredményét a friss és egészséges termények ízét, gyakorlatot szerezzenek a kertgondozásban, és környezettudatos, természetszerető tagjai legyenek társadalmunknak. Ezzel a céllal éledt újra a Darnói Kapós és Zamatos és reméljük, hogy tervezett fejlesztéseink megvalósulnak, elérjük céljainkat és egy olyan értéket képviselhetünk, melyre nem csak iskolánk tanulói, de szüleik és nagyszüleik is több figyelmet fognak szentelni.

Fotógaléria

Fenntarthatósági Témahét 2022

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a köznevelésben 2022. április 25. és 29. között hirdette meg a Fenntarthatósági Témahetet, amelynek célja, a fenntarthatóság üzenetének elterjesztése iskolai keretek között. A mi iskolánkból idén a 3. és 6. osztály csatlakozott.

  • Kiemelt témák voltak: a víz, az egészségvédelem és a felelős fogyasztás, továbbá a hulladékok.
  • A programok közül a legjelentősebbek:
  • Én elmentem a vásárba félpénzzel-Bábjáték készítése (ének óra)
  • Látogatás a Dunánál- Dunaremete (környezetismeret),
  • Fenntarthatósági vetélkedő (magyar)
  • Cserép díszítése- Joghurtos pohárba növény ültetés- Anyák napi meglepetés (technika)
  • Élelmiszerfogyasztás ppt bemutatása (osztályfőnöki)
  • Eco Fashion divat - ruházkodás tudatosan - Szobanövények gondozása előadás- iskolai növények átültetése