-Intézményünkről-

Iskolánk a Szigetköz Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola központi helyet tölt be a Szigetközben és kiemelt feladatának tekinti a szigetközi hagyományok megőrzését. A környékbeli kis települések- ahonnan a tanulóink egy része érkezik- több évszázados hagyományokkal rendelkeznek, melyek a tanév során programjainkon, szerepléseinken rendszeresen megjelennek. Nem véletlen az sem, hogy iskolánk jelképe a botlófűz , a fa, mely évekig növekszik majd évtizedekig egy helyen áll, mintegy irányadó és menedék az ott élőknek.Pedagógiai munkánk és programjaink által őrződnek meg a hagyományaink és ezek adnak biztos pontot hovatartozásunknak.

Valljuk, hogy az iskola falai között egyszerre valósulhat meg a 21.század elvárásainak megfelelő korszerű oktatás és a hagyományok ápolása is. Technikai felszereltségét tekintve intézményünk rendelkezik informatika teremmel, könyvtárral, jól felszerelt fejlesztőszobával, szaktárgyi tantermekkel egyaránt. Kis létszámú osztályokban, családias légkörben sajátíthatják el tanulóink a sikeres továbbhaladáshoz szükséges alapokat.

Nagy gondot fordítunk az óvoda -iskola átmenet megkönnyítésére. Fontos számunkra az is, hogy diákjaink örömmel jöjjenek az intézménybe és már a kezdetektől fogva elültessük bennük a tanulás szeretetét. A kicsiknél a játékosság és a Meixer módszer alkalmazása kiváló alapot ad a felső tagozat követelményeinek teljesítéséhez. Arra törekszünk, hogy a nálunk iskolát kezdő gyermekek valóban gyermekek lehessenek és a felgyorsult világunkban legyen idejük játszva tanulni, mindeközben sokat fejlődni. A felső tagozaton a középiskolára való felkészítés mellett a nevelő munka során célunk az, hogy önbizalommal teli, egészséges életrevaló fiatalokat neveljük.

A környező falvakból érkező diákjaink szüleinek nagy segítséget jelent, hogy a gyerekek ingyenes iskolabusszal érkeznek hozzánk. Céljainkat a hétköznapokban nem csak az iskolapadban, hanem a kirándulások, erdei iskolai foglalkozások, projektnapok keretein belül valósítjuk meg.